Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

Aktualności

 

 • Konferencja podsumowująca realizację projektu
  8 grudnia 2022 roku podsumowaliśmy nasz projekt. Inwestycja pozwoliła na podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez dostarczanie dobrej jakości wody oraz […]
 • Napisali o otwarciu oczyszczalni
  Relacje z otwarcia oczyszczalni ścieków Podłęże-Zachód pojawiły się w wielu serwisach informacyjnych, Dziennik Polski zamieścił obszerną relację z wydarzenia […]
 • Otwarcie oczyszczalni Podłęże-Zachód
  15 czerwca oficjalnie oddaliśmy do użytku oczyszczalnie ścieków Podłęże-Północ. Oczyszczalnia zlokalizowana jest przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w […]

Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w liczbach

 • 61,8
  mln zł
  wartość projektu
 • 29,8
  mln zł
  wysokość dofinansowania
 • 1
  szt
  ilość oczyszczalni ścieków
 • 16,7
  km
  długość kanalizacji sanitarnej

 

 • 9,3
  km
  długość sieci wodociągowej
 • 1691
  RLM
  nowi użytkownicy kanalizacji sanitarnej
 • 1228
  osób
  nowi użytkownicy sieci wodociągowej

 

 • 1
  liczba wybudowanych ujęć wody
 • 1
  liczba wdrożonych inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnych

Kontakt