Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

Aktualności

Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w liczbach

 • 61,8
  mln zł
  wartość projektu
 • 29,8
  mln zł
  wysokość dofinansowania
 • 1
  szt
  ilość oczyszczalni ścieków
 • 16,3
  km
  długość kanalizacji sanitarnej

 

 • 9,1
  km
  długość sieci wodociagowej
 • 1691
  osób
  nowi użytkownicy kanalizacji sanitarnej
 • 1228
  osób
  nowi użytkownicy sieci wodociągowej

Kontakt