Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00Konferencja podsumowująca realizację projektu

8 grudnia 2022 roku podsumowaliśmy nasz projekt. Inwestycja pozwoliła na podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez dostarczanie dobrej jakości wody oraz skutecznie oczyszczanie produkowanych ścieków.

To jeden z największych projektów inwestycyjnych realizowanych w historii gminy Niepołomice. Kosztem ponad 62 milionów złotych, z których niemal połowę stanowiło dofinansowanie unijne, powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków, nowa sieć wodociągowa i kanalizacyjna, wdrożyliśmy innowacyjny system informatyczny oraz… kupiliśmy pojazd do inspekcji telewizyjnej wnętrz rur.

Oczyszczalnia Podłęże-Zachód to największą inwestycją w ramach projektu była budowa nowej oczyszczalni ścieków Podłęże-Zachód. Obiekt, który powstał na granicy Podłęża i Niepołomic, działa w oparciu innowacyjną, membranową technologię oczyszczania.

W ramach projektu wybudowaliśmy 16,7 km sieci kanalizacyjnej, a 2,2 km zmodernizowaliśmy. Wybudowaliśmy też 9,3 km wodociągu, modernizują 860 metrów. Powstało 9 nowych przepompowni ścieków, a 8 kolejnych unowocześniliśmy. Nowa sieć powstała w Niepołomicach, Podłężu i Woli Batorskiej.

Zbudowaliśmy trzy nowe zbiorniki na wodę. To dość charakterystyczne, spore obiekty w kształcie leżącego walca. Nowe zbiorniki pozwalają przechowywać 1840 metrów sześciennych wody. W Zagórzu zmodernizowaliśmy dwa starsze obiekty. Zbudowaliśmy też nowe ujęcie wody w Podłężu i hydrofornię w Zakrzowie.

Projekt pozwolił wdrożyć nowoczesne systemy informatyczne służące monitorowaniu i zarządzaniu siecią wodociągową i kanalizacyjną. Innowacyjne Systemy Informacji Geograficznej (GIS) pozwalają nie tylko na żywo monitorować przepływ wody, ciśnienie wody w systemie czy jej rozbiór, ale też sygnalizować awarie czy symulować rozbudowę sieci.

Dzięki zakupowi pojazdu do inspekcji telewizyjnej możemy w dowolnym miejscu sieci wpuścić do rury kanalizacyjnej specjalistyczny łazik wyposażony w kamerę. Obraz z niego przesyłany jest na monitory znajdujące się w pojeździe technicznym, w którym operator oraz technicy mogą, sterując łazikiem, dokonać szczegółowej inspekcji wskazanych miejsc.

Zadanie zbiegło się w czasie z pandemią i zmianą zarządu spółki wodociągowej. Mimo to jego realizacja przebiegła nadspodziewanie sprawnie. Było to możliwe dzięki otwartości i zaangażowaniu wielu osób i instytucji – od Ministerstwa Środowiska i władz miasta, przez projektantów i inżynierów, ekipy budowlane, informatyków, inżyniera kontraktu, jednostkę realizującą projekt, osoby koordynujące projekt od strony formalno-księgowej i prowadzące szkolenia.

Napisali o otwarciu oczyszczalni

Relacje z otwarcia oczyszczalni ścieków Podłęże-Zachód pojawiły się w wielu serwisach informacyjnych,

Dziennik Polski zamieścił obszerną relację z wydarzenia podkreślając, że ‘to czwarty tego typu obiekt w gminie Niepołomice, obok dużej oczyszczalni w mieście, przy ul. Grabskiej (o przepustowości 4500 m sześć. na dobę) oraz dwóch stosunkowo małych we wschodniej części gminy – w Zabierzowie Bocheńskim (300 m sześć. na dobę) i Woli Zabierzowskiej (260 m sześć. na dobę)’. Przeczytaj cały artykuł!

Informacja o otwarciu oczyszczalni pojawiła się też między innymi:

Otwarcie oczyszczalni Podłęże-Zachód

15 czerwca oficjalnie oddaliśmy do użytku oczyszczalnie ścieków Podłęże-Północ.

Oczyszczalnia zlokalizowana jest przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Podłężu, czyli w obrębie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej.

Przygotowania do budowy sięgają 2016 roku, gdy Rada Miejska w Niepołomicach podjęła uchwałę o budowie oczyszczalni. Wybór padł na technologię membranową, która praktycznie nie stanowi obciążenia dla sąsiadów. Wszystkie urządzenia, filtry i zbiorniki niezbędne w procesie oczyszczania są w obrębie budynku, dlatego obiekt z zewnątrz nie przypomina innych oczyszczalni ścieków.

Budynek może oczyszczać 2000 metrów sześciennych nieczystości dziennie, a w miarę potrzeb można ją rozbudować o 1000 metrów sześciennych więcej.

Obiekt przyjmuje ścieki z sołectw z zachodniej części gminy: Podłęża, Zakrzowa, Zakrzowca, Ochmanowa, Staniątek i Zagórza oraz z Suchoraby i Słomiroga.

Na terenie oczyszczalni znajdują się panele fotowoltaiczne, których moc wynosi 99,75 kWp i służy do zasilania obiektu.

Oczyszczalnia ścieków Podłęże Zachód powstała w ramach programu „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Niepołomice”, spółka Wodociągi Niepołomice pozyskała na inwestycję dofinansowanie unijne w kwocie 15 mln złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło: niepolomice.eu

Zakończenie budowy w ramach zadania 2 części 10 "Budowa sieci wodociągowej dla drugostronnego zasilania oraz awaryjnego przełączenia miasta Niepołomice z ZUW-1"

W dniu 31.08.2020 r. komisja odbiorowa spółki „Wodociągi Niepołomice” (w składzie:Agnieszka Gaj – kierownik JRP, Beata Ciężarek – starszy inspektor JRP, Artur Golonka – kierownik DS) wraz z zespołem Inżyniera Kontraktu (w składzie: kierownik zespołu: Arnold Stempak, inspektor branży sanitarnej – Mariusz Tomczak, inspektor nadzoru branży drogowej – Leszek Gamracy) w obecności Kierownika Budowy (Marcin Głód) i przedstawiciela Wykonawcy (Mateusz Kasprzyk) dokonała odbioru końcowego inwestycji pn. zadanie 2 część 10 „Budowa sieci wodociągowej dla drugostronnego zasilania oraz awaryjnego przyłączenia miasta Niepołomice z ZUW – 1”.

Węzeł W4 – zlokalizowany na sieci wodociągowej Dn 225/160 PE,  w Niepołomicach przy ul. Kusocińskiego.

 

Węzeł HP-3 – zlokalizowany na sieci wodociągowej Dn 225PE, w Niepołomicach przy ul. Kusocińskiego.

Zakończenie budowy w ramach zadania 2 części 6 - etap II "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części miasta; ul. Ples, Okrężna, Torfowa"

W dniu 14.08.2020 r. komisja odbiorowa spółki „Wodociągi Niepołomice” (w składzie:Agnieszka Gaj – kierownik JRP, Beata Ciężarek – starszy inspektor JRP, Artur Golonka – kierownik DS) wraz z zespołem Inżyniera Kontraktu (w składzie: kierownik zespołu: Arnold Stempak, inspektor branży sanitarnej – Mariusz Tomczak, inspektor nadzoru branży drogowej – Leszek Gamracy, inspektor branży elektrycznej – Zbigniew Suder) w obecności Kierownika Budowy (Marcin Głód) i przedstawiciela Wykonawcy (Mateusz Kasprzyk) dokonała odbioru końcowego inwestycji pn. zadanie 2 część 6 – etap II „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części miasta; ulice Ples, Okrężna, Torfowa”.

 

Przepompownia N42 – wnętrze przepompowni ścieków N-42 zlokalizowanej w miejscowości Niepołomice przy ul. Ples.

 

Komora KPrew – Komora połączeniowa rurociągu tłocznego Dn180PE i 110PCV.

 

Studnia rewizyjna – na kanalizacji tłocznej Dn180PE, wyposażona w zawór odpowietrzający.

 

Dostawa samochodu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej w ramach zadania 5.

W dniu 09.07.2020 r. komisja odbiorowa spółki „Wodociągi Niepołomice” (w składzie:Agnieszka Gaj – kierownik JRP, Beata Ciężarek – starszy inspektor JRP, Artur Golonka – kierownik DS) w obecności przedstawiciela Wykonawcy (Jan Przybyła) na postawie zawartej umowy znak: WN/DTI-JRP/K/4/2020  z dnia 18.02.2020 r., dokonała odbioru końcowego dostawy samochodu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w ramach inwestycji pn. zadanie 5 „Dostawa samochodu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji projektu pn. Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Niepołomice”.

 

Wnętrze samochodu – studio operatora kamery do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Wnętrze samochodu – przedział roboczy wyposażony w elementy niezbędne do przeprowadzenia telewizyjnej inspekcji kanalizacji sanitarnej.

 

Wyposażenie samochodu – kamera inspekcyjna samojezdna.

Zakończenie budowy w ramach zadania 2 części 3 "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w północno-wschodniej części miasta; ulice Topolowa, Łanowa, Powiśle"

W dniu 15.04.2020 r. komisja odbiorowa spółki „Wodociągi Niepołomice” (w składzie:Agnieszka Gaj – kierownik JRP, Beata Ciężarek – starszy inspektor JRP, Mariusz Kluba – inspektor DS) wraz z zespołem Inżyniera Kontraktu (w składzie: kierownik zespołu: Zofia Prukop, inspektor branży sanitarnej – Mariusz Tomczak, inspektor nadzoru branży drogowej – Leszek Gamracy, inspektor branży elektrycznej – Zbigniew Suder) w obecności Kierownika Budowy (Marcin Głód) i przedstawiciela Wykonawcy (Artur Kasprzyk) dokonała odbioru końcowego inwestycji pn. zadanie 2 część 3 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w północno-wschodniej części miasta; ulice Topolowa, Łanowa, Powiśle”.

 

Węzeł Hp12 – hydrant nadziemny DN 80 zabudowany na wykonanej w ramach zadania 2 części 3 – etap III na sieci wodociągowej D125PE.

 

Studnia A9 – studnia kanalizacyjna Φ 1000 betonowa zabudowana na sieci kanalizacji sanitarnej Φ 200PCV wykonanej w ramach zadania 2 części 3 – etap III zlokalizowanej w ulicy Topolowej w Niepołomicach.

 

Węzeł W16 – zabudowany na wykonanej w ramach zadania 2 części 3 – etap II na sieci wodociągowej D160PE.

 

Trwają prace związane z wektoryzacją map.

Realizacja inwestycji pn. zadanie 4 część 1 – etap I „Zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną” cz. 1 „Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (GIS) dla gminy Niepołomice” polegającej na wykonaniu prac geodezyjnych w zakresie wektorowej mapy zasadniczej została wydłużona do 30.04.2020 r. Zmiana terminu jest spowodowana dużym zakresem prac związanych z pomiarami terenowymi.

Aktualnie komisja odbiorowa  dokonała odbiorów map wektorowych wykonanych dla obrębu: Chobot, Słomiróg, Zagórze, Zakrzowiec. Zaznaczyć należy, że przedmiotowe mapy zgodnie z zapisami zawartymi w umowie zostały przyjęte do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zakończono budowę w ramach zadania 2 części 8 "Przebudowa przepompowni ścieków WB-3 wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Wola Batorska"

W dniu 31.10.2019 r. komisja odbiorowa spółki „Wodociągi Niepołomice” (w składzie: Grzegorz Foryś – wiceprezes zarządu, Karolina Marzec – kierownik JRP, Beata Ciężarek – starszy inspektor JRP) wraz z zespołem Inżyniera Kontraktu (w składzie: kierownik zespołu/ inspektor branży sanitarnej – Zofia Prukop, inspektor nadzoru branży drogowej – Leszek Gamracy, inspektor nadzoru branży elektrycznej – Zbigniew Suder) w obecności Kierownika Budowy (Arkadiusz Zembura) i przedstawiciela Wykonawcy (Mariusz Czajkowski) dokonała odbioru końcowego inwestycji pn. zadanie 2 część 8 „Przebudowa przepompowni ścieków WB-3 wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Wola Batorska”.

 

Przepompownia ścieków WB-3 – modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej  w miejscowości Wola Batorska polegała na wykonaniu nowego zbiornika przepompowni o średnicy Dn 1500 mm wraz z jego wyposażeniem, wykonaniu nowego ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką oraz montażu oświetlenia. Maksymalna wydajność przepompowni po modernizacji wynosi: Q=  20,81 l/s.

 

Wnętrze przepompowni WB-3.

Dialog techniczny dla zadania 4 części 1 - zakończony.

Informujemy, że dialog techniczny dla zadania 4 cz. 1  pn. “Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (GIS) dla gminy Niepołomice” zakończył się dnia 06.02.2020 r.