Dialog techniczny dla zadania 4 części 1 – zakończony.

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

Informujemy, że dialog techniczny dla zadania 4 cz. 1  pn. “Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (GIS) dla gminy Niepołomice” zakończył się dnia 06.02.2020 r.