Kontakt

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

Kontakt

Infrastruktura Niepołomice

Niepołomice, ul. Droga Królewska 27
tel: (12) 281 16 62
email: jrp@infrastruktura.eu