Kontrakt – zadanie 1 część 2 “Budowa oczyszczalni ścieków Podłęże – Zachód” – rozpoczęty.

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

W dniu 18.10.2018 r. Zarząd spółki „Wodociągi Niepołomice” w obecności członka zespołu Inżyniera Kontraktu podpisał umowę na realizację zadania 1 “Oczyszczalnie ścieków” część 2 “Budowa oczyszczalni ścieków Podłęże – Zachód” z konsorcjum w składzie: Lider  konsorcjum – Instalbud sp. z o.o., Partner konsorcjum – Symbiona S.A. Osobami upoważnionymi do podpisania umowy od strony Wykonawcy byli Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Instalbud sp. z o.o. – Grzegorz Abram oraz Członek Zarządu, Dyrektor Ds. Produkcji Instalbud sp. z o.o. – Grzegorz Molenda.
Inwestycja będzie realizowana według harmonogramu będącego załącznikiem do w/w umowy. Planowany termin zakończenia inwestycji to 10.02.2020 r.

Od lewej: Mariusz Tomczak – członek zespołu Inżyniera Kontraktu, Grzegorz Foryś – wiceprezes zarządu spółki “Wodociągi Niepołomice”, Małgorzata Nescieruk – prezes zarządu spółki “Wodociągi Niepołomice”, Grzegorz Abram – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Instalbud sp. z o.o.

Od lewej:  Grzegorz Foryś – wiceprezes zarządu spółki “Wodociągi Niepołomice”, Małgorzata Nescieruk – prezes zarządu spółki “Wodociągi Niepołomice”, Grzegorz Abram – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Instalbud sp. z o.o., Grzegorz Molenda – Członek Zarządu, Dyrektor Ds. Produkcji  Instalbud sp. z o.o., Wojciech Pietraszek przedstawiciel firmy Symbiona S.A.