Kontrakt zadanie 2 część 1, 8, 11, 12 – rozpoczęty.

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

W dniu 29.05.2018 r. Zarząd spółki „Wodociągi Niepołomice” w obecności kierownika zespołu Inżyniera Kontraktu podpisał umowę z Firmą Produkcyjno-Usługowo-Handlową „Ościeżnica” na kompleksową realizację inwestycji pn.:
cz. 1 „Modernizacja sieci i obiektów, związana z rozbudową oczyszczalni ścieków w Niepołomicach przy ulicy Grabskiej”
cz. 8 „Przebudowa przepompowni ścieków WB-3 wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Wola Batorska”
cz. 11 „Budowa odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego krążenie wody; ulice Wimmera, Kolejowa”
cz. 12 „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Podłęże – awaryjne zasilanie strefy Przemysłowej”.
Planowany termin zakończenia realizacji kontraktu to 31.08.2019 r.

Od lewej: wiceprezes zarządu Grzegorz Foryś, prezes zarządu Małgorzata Nescieruk, właściciel firmy „Ościeżnica”Grzegorz Czajkowski, kierownik zespołu inżyniera kontraktu Zofia Prukop