Kontrakt – zadanie 4 cześć 1 – etap I “Wektoryzacja map zasadniczych na terenie gminy Niepołomice”.

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

W dniu 18.03.2019 r. Zarząd spółki “Wodociągi Niepołomice” podpisał umowę z firmą pod nazwą GEO-TESS Teresa Stomal na realizację inwestycji pn. zadanie 4 część 1 – etap I „Zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną” cz. 1 „Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (GIS) dla gminy Niepołomice” polegającą na wykonaniu prac geodezyjnych w zakresie wektorowej mapy zasadniczej.
Poszczególne etapy zadania 4 części 1 będą realizowane według harmonogramu rzeczowo-finansowego będącego załącznikiem do umowy. Planowany termin zakończenia realizacji kontraktu 31.10.2019 r.