OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM dla zadania pn.: część 1 „Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (GIS) dla gminy Niepołomice” – etap II zadania nr 4 „Zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną”

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

Spółka “Wodociągi Niepołomice” w dniu 05.04.2019 r.  ogłosiła dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (GIS) dla gminy Niepołomice” – etap II. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami została zamieszczona na stornie głównej spółki “Wodociągi Niepołomice” pod adresem http://www.wodociagi-niepolomice.pl/data/podstrona.php?id=133 oraz na portalu Baza konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1178038.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w dialogu technicznym.