Otwarcie oczyszczalni Podłęże-Zachód

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

15 czerwca oficjalnie oddaliśmy do użytku oczyszczalnie ścieków Podłęże-Północ.

Oczyszczalnia zlokalizowana jest przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Podłężu, czyli w obrębie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej.

Przygotowania do budowy sięgają 2016 roku, gdy Rada Miejska w Niepołomicach podjęła uchwałę o budowie oczyszczalni. Wybór padł na technologię membranową, która praktycznie nie stanowi obciążenia dla sąsiadów. Wszystkie urządzenia, filtry i zbiorniki niezbędne w procesie oczyszczania są w obrębie budynku, dlatego obiekt z zewnątrz nie przypomina innych oczyszczalni ścieków.

Budynek może oczyszczać 2000 metrów sześciennych nieczystości dziennie, a w miarę potrzeb można ją rozbudować o 1000 metrów sześciennych więcej.

Obiekt przyjmuje ścieki z sołectw z zachodniej części gminy: Podłęża, Zakrzowa, Zakrzowca, Ochmanowa, Staniątek i Zagórza oraz z Suchoraby i Słomiroga.

Na terenie oczyszczalni znajdują się panele fotowoltaiczne, których moc wynosi 99,75 kWp i służy do zasilania obiektu.

Oczyszczalnia ścieków Podłęże Zachód powstała w ramach programu „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Niepołomice”, spółka Wodociągi Niepołomice pozyskała na inwestycję dofinansowanie unijne w kwocie 15 mln złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło: niepolomice.eu