Przetargi

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

Przetargi

Wszystkie postępowania przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego można znaleźć pod adresem:
http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=367#

 

Pozostałe postępowania o udzielenie zamówienia zamieszczane są Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich, na koncie Beneficjenta. Link do strony:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/