Trwają prace związane z wektoryzacją map.

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

Realizacja inwestycji pn. zadanie 4 część 1 – etap I „Zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną” cz. 1 „Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (GIS) dla gminy Niepołomice” polegającej na wykonaniu prac geodezyjnych w zakresie wektorowej mapy zasadniczej została wydłużona do 30.04.2020 r. Zmiana terminu jest spowodowana dużym zakresem prac związanych z pomiarami terenowymi.

Aktualnie komisja odbiorowa  dokonała odbiorów map wektorowych wykonanych dla obrębu: Chobot, Słomiróg, Zagórze, Zakrzowiec. Zaznaczyć należy, że przedmiotowe mapy zgodnie z zapisami zawartymi w umowie zostały przyjęte do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.