Ważne strony

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

WAŻNE STRONY:

Serwis programu Infrastruktura i Środowisko:
http://www.pois.gov.pl/

 

Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl

 

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Urząd Zamówień Publicznych
https://www.uzp.gov.pl/

 

Ministerstwo Rozwoju
http://www.mr.gov.pl

 

Ministerstwo Finansów
http://www.mf.gov.pl

 

Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl

 

Mapa Dotacji UE
http://www.mapadotacji.gov.pl