Zakończenie budowy w ramach zadania 2 części 11 „Budowa odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego krążenie wody; ulice Wimmera, Kolejowa”..

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

W dniu 10.04.2019 r. komisja odbiorowa spółki „Wodociągi Niepołomice” (w składzie: Grzegorz Foryś – wiceprezes zarządu, Karolina Marzec – kierownik JRP, Beata Ciężarek – inspektor JRP) wraz z zespołem Inżyniera Kontraktu (w składzie: kierownik zespołu/ inspektor branży sanitarnej – Zofia Prukop, inspektor nadzoru branży drogowej – Leszek Gamracy) w obecności Kierownika Budowy (Arkadiusz Zembura) i przedstawiciela Wykonawcy (Grzegorz Czajkowski) dokonała odbioru końcowego inwestycji pn. zadanie 2 część 11 „Budowa odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego krążenie wody; ulice Wimmera, Kolejowa”.

 


Węzeł W2 – włączenie do istniejącego rurociągu D110PCV sieci wodociągowej oraz węzeł W3Hp(v12)- hydrant DN 80 zabudowany na wykonanej w ramach zadania 2 części 11 sieci wodociągowej D125PE. Na zdjęciu od lewej: Mariusz Tomczak – Inspektor nadzoru branży sanitarnej, Zofia Prukop – Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu.

 


Węzeł W3Hp(v1) – hydrant DN 80 zabudowany na wykonanej w ramach zadania 2 części 11 sieci wodociągowej D125PE. Na zdjęciu: Leszek Gamracy – inspektor branży drogowej.

 


Węzeł W3Hp(v5) – hydrant DN 80 zabudowany na wykonanej w ramach zadania 2 części 11 sieci wodociągowej D125PE. Na zdjęciu od lewej: Leszek Gamracy – inspektor branży drogowej, Mariusz Tomczak – Inspektor nadzoru branży sanitarnej, Zofia Prukop – Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu.