Zakończenie budowy w ramach zadania 2 części 12.

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

W dniu 22.01.2019 r. komisja odbiorowa powołana przez Zarząd spółki „Wodociągi Niepołomice” (w składzie: Karolina Marzec – kierownik JRP, Artur Golonka – kierownik działu sieci, Beata Ciężarek – inspektor JRP) wraz z zespołem Inżyniera Kontraktu (w składzie: kierownik zespołu/ inspektor branży sanitarnej – Zofia Prukop, inspektor nadzoru branży drogowej – Leszek Gamracy) w obecności Kierownika Budowy (Arkadiusz Zembura) i przedstawiciela Wykonawcy (Grzegorz Czajkowski) dokonała odbioru końcowego inwestycji pn. zadanie 2 część 12 „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Podłęże – awaryjne zasilanie Strefy Przemysłowej”.
 

Węzeł W6HP Hn2 zlokalizowany w miejscowości
Podłęże w ulicy Stawowej. Połączenie sieci D 160 PE
z hydrantem nadziemnym Dn 80.

 

Węzeł W6HP Hn1 zlokalizowany w miejscowości
Podłęże w ulicy Stawowej. Połączenie sieci D 225 PE
z hydrantem nadziemnym Dn 80.