Zakończenie budowy w ramach zadania 2 części 3 “Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w północno-wschodniej części miasta; ulice Topolowa, Łanowa, Powiśle”

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

W dniu 15.04.2020 r. komisja odbiorowa spółki „Wodociągi Niepołomice” (w składzie:Agnieszka Gaj – kierownik JRP, Beata Ciężarek – starszy inspektor JRP, Mariusz Kluba – inspektor DS) wraz z zespołem Inżyniera Kontraktu (w składzie: kierownik zespołu: Zofia Prukop, inspektor branży sanitarnej – Mariusz Tomczak, inspektor nadzoru branży drogowej – Leszek Gamracy, inspektor branży elektrycznej – Zbigniew Suder) w obecności Kierownika Budowy (Marcin Głód) i przedstawiciela Wykonawcy (Artur Kasprzyk) dokonała odbioru końcowego inwestycji pn. zadanie 2 część 3 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w północno-wschodniej części miasta; ulice Topolowa, Łanowa, Powiśle”.

 

Węzeł Hp12 – hydrant nadziemny DN 80 zabudowany na wykonanej w ramach zadania 2 części 3 – etap III na sieci wodociągowej D125PE.

 

Studnia A9 – studnia kanalizacyjna Φ 1000 betonowa zabudowana na sieci kanalizacji sanitarnej Φ 200PCV wykonanej w ramach zadania 2 części 3 – etap III zlokalizowanej w ulicy Topolowej w Niepołomicach.

 

Węzeł W16 – zabudowany na wykonanej w ramach zadania 2 części 3 – etap II na sieci wodociągowej D160PE.