Zakończenie budowy w ramach zadania 2 części 3 – etap I “Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w północno-wschodniej części miasta; ulice Topolowa, Łanowa, Powiśle”

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

W dniu 13.08.2019 r. komisja odbiorowa spółki „Wodociągi Niepołomice” (w składzie:Karolina Marzec – kierownik JRP, Beata Ciężarek – starszy inspektor JRP, Mariusz Kluba – inspektor DS) wraz z zespołem Inżyniera Kontraktu (w składzie: inspektor branży sanitarnej – Mariusz Tomczak, inspektor nadzoru branży drogowej – Leszek Gamracy) w obecności Kierownika Budowy (Marek Knapiński) i przedstawiciela Wykonawcy (Artur Kasprzyk) dokonała odbioru końcowego inwestycji pn. zadanie 2 część 3 – etap I „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w północno-wschodniej części miasta; ulice Topolowa, Łanowa, Powiśle”.

 

Węzeł W14 – włączenie do istniejącego rurociągu D110PCV sieci wodociągowej w poboczu ulicy Powiśle w miejscowości Niepołomice.


 

Węzeł Hp – P1 – hydrant podziemny DN 80 zabudowany na wykonanej w ramach zadania 2 części 3 – etap I sieci wodociągowej D90PE.


 

Studnia A1 – studnia kanalizacyjna Φ 1000 betonowa zabudowana na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Φ 250PCV zlokalizowanej w ulicy Powiśle w Niepołomicach, umożliwiająca odprowadzenie ścieków z obszaru, na którym kanalizacja została rozbudowana.