Zakończenie budowy w ramach zadania 2 części 6 – etap II “Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części miasta; ul. Ples, Okrężna, Torfowa”

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

W dniu 14.08.2020 r. komisja odbiorowa spółki „Wodociągi Niepołomice” (w składzie:Agnieszka Gaj – kierownik JRP, Beata Ciężarek – starszy inspektor JRP, Artur Golonka – kierownik DS) wraz z zespołem Inżyniera Kontraktu (w składzie: kierownik zespołu: Arnold Stempak, inspektor branży sanitarnej – Mariusz Tomczak, inspektor nadzoru branży drogowej – Leszek Gamracy, inspektor branży elektrycznej – Zbigniew Suder) w obecności Kierownika Budowy (Marcin Głód) i przedstawiciela Wykonawcy (Mateusz Kasprzyk) dokonała odbioru końcowego inwestycji pn. zadanie 2 część 6 – etap II „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części miasta; ulice Ples, Okrężna, Torfowa”.

 

Przepompownia N42 – wnętrze przepompowni ścieków N-42 zlokalizowanej w miejscowości Niepołomice przy ul. Ples.

 

Komora KPrew – Komora połączeniowa rurociągu tłocznego Dn180PE i 110PCV.

 

Studnia rewizyjna – na kanalizacji tłocznej Dn180PE, wyposażona w zawór odpowietrzający.