Zakończenie budowy w ramach zadania 2 części 2.

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

W dniu 09.11.2018 r. komisja odbiorowa powołana przez Zarząd spółki “Wodociągi Niepołomice” (w składzie: Karolina Marzec – kierownik JRP, Artur Golonka – kierownik działu sieci, Beata Ciężarek – inspektor JRP) wraz z zespołem Inżyniera Kontraktu (w składzie: kierownik zespołu/ inspektor branży sanitarnej – Zofia Prukop, inspektor nadzoru branży elektrycznej i AKPiA – Zbigniew Suder, inspektor nadzoru branży drogowej – Leszek Gamracy) w obecności Kierownika Budowy (Arkadiusz Zembura) i przedstawiciela Wykonawcy (Grzegorz Czajkowski) dokonała odbioru końcowego inwestycji pn. zadanie 2 część 2 “Modernizacja sieci i obiektów, związanych z budową oczyszczalni ścieków Podłęże – Zachód”.

Wnętrze komory rozdziału, wykonanej przy przepompowni PO-3. Zadaniem komory będzie przekierowanie ścieków z przepompowni PO-3 na nowo wybudowany rurociąg tłoczny, którego celem będzie doprowadzenie ścieków do projektowanej oczyszczalni Podłęże – Zachód.

Komora spustowa wykonana na  rurociągu tłocznym.

Zakończenie rurociągu tłocznego w komorze zasuw zlokalizowanej na terenie projektowanej oczyszczalni ścieków Podłęże-Zachód.

Komora odpowietrzająca wykonana na rurociągu tłocznym.

Wnętrze przepompowni PO-2 po przeprowadzonej modernizacji.

Teren przepompowni PO-2 (zlokalizowanej w miejscowości Podłęże) po przeprowadzeniu modernizacji.