Zakończono budowę w ramach zadania 2 części 1 “Modernizacja sieci i obiektów, związana z rozbudową oczyszczalni ścieków w Niepołomicach przy ulicy Grabskiej”

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

W dniu 11.10.2019 r. komisja odbiorowa spółki „Wodociągi Niepołomice” (w składzie: Grzegorz Foryś – wiceprezes zarządu, Karolina Marzec – kierownik JRP, Beata Ciężarek – starszy inspektor JRP) wraz z zespołem Inżyniera Kontraktu (w składzie: kierownik zespołu/ inspektor branży sanitarnej – Zofia Prukop, inspektor nadzoru branży drogowej – Leszek Gamracy, inspektor nadzoru branży elektrycznej – Zbigniew Suder) w obecności Kierownika Budowy (Arkadiusz Zembura) i przedstawiciela Wykonawcy (Mariusz Czajkowski) dokonała odbioru końcowego inwestycji pn. zadanie 2 część 1 „Modernizacja sieci i obiektów, związana z rozbudową oczyszczalni ścieków w Niepołomicach przy ulicy Grabskiej”.

Przepompownia ścieków N15 – modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ulicy Grabskiej w Niepołomicach obejmowała wymianę 3 pomp zatapialnych wraz z armaturą i wyposażeniem, wymianę osprzętu w zbiorniku, naprawę i renowację płyty przykrywającej zbiornik, likwidację istniejących obiektów kubaturowych, wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramą, modernizację placu manewrowego oraz montaż oświetlenia. Maksymalna wydajność przepompowni po modernizacji wynosi: Q= 137,85 l/s.


 

Przepompownia ścieków N7 – modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ulicy Poręby w Niepołomicach polegała na wykonaniu nowego zbiornika przepompowni o średnicy Dn 1500 mm wraz z jego wyposażeniem, budową sieciowej żelbetowej studni o średnicy Dn 1200 mm, wykonaniu nowego ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką oraz montażu oświetlenia. Maksymalna wydajność przepompowni po modernizacji wynosi: Q= 18,4 l/s.