Zakończono budowę w ramach zadania 2 części 8 “Przebudowa przepompowni ścieków WB-3 wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Wola Batorska”

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

W dniu 31.10.2019 r. komisja odbiorowa spółki „Wodociągi Niepołomice” (w składzie: Grzegorz Foryś – wiceprezes zarządu, Karolina Marzec – kierownik JRP, Beata Ciężarek – starszy inspektor JRP) wraz z zespołem Inżyniera Kontraktu (w składzie: kierownik zespołu/ inspektor branży sanitarnej – Zofia Prukop, inspektor nadzoru branży drogowej – Leszek Gamracy, inspektor nadzoru branży elektrycznej – Zbigniew Suder) w obecności Kierownika Budowy (Arkadiusz Zembura) i przedstawiciela Wykonawcy (Mariusz Czajkowski) dokonała odbioru końcowego inwestycji pn. zadanie 2 część 8 „Przebudowa przepompowni ścieków WB-3 wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Wola Batorska”.

 

Przepompownia ścieków WB-3 – modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej  w miejscowości Wola Batorska polegała na wykonaniu nowego zbiornika przepompowni o średnicy Dn 1500 mm wraz z jego wyposażeniem, wykonaniu nowego ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką oraz montażu oświetlenia. Maksymalna wydajność przepompowni po modernizacji wynosi: Q=  20,81 l/s.

 

Wnętrze przepompowni WB-3.