Zakończenie budowy w ramach zadania 2 część 5.

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

Zakończyła się trwająca od sierpnia budowa sieci w ramach zadania 2 część 5 „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; ulice Wimmera, Mokra Polna”. Wybudowane sieci umożliwią włączenie do sytemu wodno – kanalizacyjnego nowych zakładów pracy powstających na terenie byłej jednostki wojskowej wzdłuż ulicy Wimmera oraz nowego osiedla domów wielorodzinnych.