Umowa o dofinansowanie podpisana!

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

Zarząd Spółki, Małgorzata Nescieruk i Grzegorz Foryś, podpisali z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinasowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Niepołomice”. Całkowita wartość projektu wynosi 42 191 664,94 zł, natomiast wysokość dofinansowania 18 844 213,76 zł. Wniosek o przyznanie dofinansowania Spółka złożyła już w lutym 2017, z kolei pozytywną decyzję o dofinansowaniu otrzymała w październiku 2017 roku.