Kontrakt zadanie 2 część 2 rozpoczęty.

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

Została podpisana umowa na realizację kolejnego kontraktu tj. zadania 2 część 2 „Modernizacja sieci i obiektów, związana z budową oczyszczalni ścieków Podłęże – Zachód”. Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie robót złożyła lokalna firma ze Staniątek :OŚCIEŻNICA, Grzegorz Czajkowski. Zakończenie prac zaplanowano w lipcu 2018 roku.