Dostawa samochodu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej w ramach zadania 5.

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

W dniu 09.07.2020 r. komisja odbiorowa spółki „Wodociągi Niepołomice” (w składzie:Agnieszka Gaj – kierownik JRP, Beata Ciężarek – starszy inspektor JRP, Artur Golonka – kierownik DS) w obecności przedstawiciela Wykonawcy (Jan Przybyła) na postawie zawartej umowy znak: WN/DTI-JRP/K/4/2020  z dnia 18.02.2020 r., dokonała odbioru końcowego dostawy samochodu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w ramach inwestycji pn. zadanie 5 „Dostawa samochodu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji projektu pn. Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Niepołomice”.

 

Wnętrze samochodu – studio operatora kamery do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Wnętrze samochodu – przedział roboczy wyposażony w elementy niezbędne do przeprowadzenia telewizyjnej inspekcji kanalizacji sanitarnej.

 

Wyposażenie samochodu – kamera inspekcyjna samojezdna.