Promocja

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

04 listopad 2019 r.

W siedzibie spółki “Wodociągi Niepołomice” umieszczono plakaty w formacie A3 informujące o realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Plakaty znajdują się na tablicach ogłoszeń w tym również w Biurze Obsługi Klienta. Na plakatach zaktualizowano wartość dofinansowania projektu, która wzrosła po zawarciu w dniu 21.01.2019 r. aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie do wartości 26 680 332,46 zł.

31 październik 2019 r.

W związku z zakończeniem realizacji zadania 2 części 8 na ogrodzeniu przepompowni ścieków WB-3 została umieszczona tablica informacyjno-pamiątkowa w formacie 120×80 cm.

5 grudnia 2018 r.

Na stronie gminy Niepołomice został opublikowany artykuł dotyczący realizacji projektu, głównie poświęcony oczyszczalni ścieków.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem. Poniżej link.

Projekt POLiŚ w Niepołomicach

 

9 lutego 2018

W ramach czterech zakończonych (zadanie 2 część 4, 5, 6 – etap I i cz. 9) już inwestycji zostały zamieszczony tablice informacyjno – pamiątkowe w formacie 120 x 80 cm.

21 grudnia 2017

W siedzibie Spółki „Wodociągi Niepołomice” umieszczono plakaty w formacie A3 informujące o realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Plakaty znajdują się na tablicach ogłoszeń w tym również w Biurze Obsługi Klienta.