Konferencja podsumowująca realizację projektu

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

8 grudnia 2022 roku podsumowaliśmy nasz projekt. Inwestycja pozwoliła na podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez dostarczanie dobrej jakości wody oraz skutecznie oczyszczanie produkowanych ścieków.

To jeden z największych projektów inwestycyjnych realizowanych w historii gminy Niepołomice. Kosztem ponad 62 milionów złotych, z których niemal połowę stanowiło dofinansowanie unijne, powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków, nowa sieć wodociągowa i kanalizacyjna, wdrożyliśmy innowacyjny system informatyczny oraz… kupiliśmy pojazd do inspekcji telewizyjnej wnętrz rur.

Oczyszczalnia Podłęże-Zachód to największą inwestycją w ramach projektu była budowa nowej oczyszczalni ścieków Podłęże-Zachód. Obiekt, który powstał na granicy Podłęża i Niepołomic, działa w oparciu innowacyjną, membranową technologię oczyszczania.

W ramach projektu wybudowaliśmy 16,7 km sieci kanalizacyjnej, a 2,2 km zmodernizowaliśmy. Wybudowaliśmy też 9,3 km wodociągu, modernizują 860 metrów. Powstało 9 nowych przepompowni ścieków, a 8 kolejnych unowocześniliśmy. Nowa sieć powstała w Niepołomicach, Podłężu i Woli Batorskiej.

Zbudowaliśmy trzy nowe zbiorniki na wodę. To dość charakterystyczne, spore obiekty w kształcie leżącego walca. Nowe zbiorniki pozwalają przechowywać 1840 metrów sześciennych wody. W Zagórzu zmodernizowaliśmy dwa starsze obiekty. Zbudowaliśmy też nowe ujęcie wody w Podłężu i hydrofornię w Zakrzowie.

Projekt pozwolił wdrożyć nowoczesne systemy informatyczne służące monitorowaniu i zarządzaniu siecią wodociągową i kanalizacyjną. Innowacyjne Systemy Informacji Geograficznej (GIS) pozwalają nie tylko na żywo monitorować przepływ wody, ciśnienie wody w systemie czy jej rozbiór, ale też sygnalizować awarie czy symulować rozbudowę sieci.

Dzięki zakupowi pojazdu do inspekcji telewizyjnej możemy w dowolnym miejscu sieci wpuścić do rury kanalizacyjnej specjalistyczny łazik wyposażony w kamerę. Obraz z niego przesyłany jest na monitory znajdujące się w pojeździe technicznym, w którym operator oraz technicy mogą, sterując łazikiem, dokonać szczegółowej inspekcji wskazanych miejsc.

Zadanie zbiegło się w czasie z pandemią i zmianą zarządu spółki wodociągowej. Mimo to jego realizacja przebiegła nadspodziewanie sprawnie. Było to możliwe dzięki otwartości i zaangażowaniu wielu osób i instytucji – od Ministerstwa Środowiska i władz miasta, przez projektantów i inżynierów, ekipy budowlane, informatyków, inżyniera kontraktu, jednostkę realizującą projekt, osoby koordynujące projekt od strony formalno-księgowej i prowadzące szkolenia.