Zakończenie budowy w ramach zadania 2 części 10 “Budowa sieci wodociągowej dla drugostronnego zasilania oraz awaryjnego przełączenia miasta Niepołomice z ZUW-1”

Projekt pn. ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE dofinansowany ze środków UE w ramach umowy nr POIS.02.03.00-0-0097/17-00

W dniu 31.08.2020 r. komisja odbiorowa spółki „Wodociągi Niepołomice” (w składzie:Agnieszka Gaj – kierownik JRP, Beata Ciężarek – starszy inspektor JRP, Artur Golonka – kierownik DS) wraz z zespołem Inżyniera Kontraktu (w składzie: kierownik zespołu: Arnold Stempak, inspektor branży sanitarnej – Mariusz Tomczak, inspektor nadzoru branży drogowej – Leszek Gamracy) w obecności Kierownika Budowy (Marcin Głód) i przedstawiciela Wykonawcy (Mateusz Kasprzyk) dokonała odbioru końcowego inwestycji pn. zadanie 2 część 10 „Budowa sieci wodociągowej dla drugostronnego zasilania oraz awaryjnego przyłączenia miasta Niepołomice z ZUW – 1”.

Węzeł W4 – zlokalizowany na sieci wodociągowej Dn 225/160 PE,  w Niepołomicach przy ul. Kusocińskiego.

 

Węzeł HP-3 – zlokalizowany na sieci wodociągowej Dn 225PE, w Niepołomicach przy ul. Kusocińskiego.